Tecnoter Logo

Sectors on s'apliquen les sales netes

Indústria farmacèutica i biofarmacèutica

 • Àrees especials i control integral      
 • Control d'àrees estèrils amb classificació
 • Zones de mostreig i pesades
 • R + D

Indústria alimentària

 • Dependències i zones concebudes en àrees treball
 • Control en àrees d'envasat i manipulació.
 • Zones crítiques de producció

Microelectrònica

 • Tractament zones crítiques

Hospitalari

 • Zones d'esterilització - Quiròfans
 • Fluxos laminars
 • Àrees crítiques infecciosos - cremats
 • Biomèdics
 • Laboratoris
 • Estabularis

Indústria plàstica

 • Conversió zones bàsiques a classificades GMP
 • Millora i rendibilitat procés
 • Estalvi energètic