Tecnoter Logo

Climatització

Tractament de l'aire amb sistemes d'acord a cada necessitat. Control de Temperatura-Humitat-Regulació.

Sistemes Aire-Aire / Aire-Aigua / Aigua-Aigua (Estalvi energètic)