Tecnoter Logo

Realitzem el seu projecte

Dintre dels sectors farmacèutic, hospitalari, químic o cosmètic

Sales netes,
Estanqueitat perfecta

Els requeriments cada vegada més exigents de fabricació en la indústria, fan necessària la utilització de sales netes totalment controlades de classe ISO 5 a ISO 8

Sales netes, estanquitat perfecta

El concepte de sala neta sorgeix davant la necessitat de disposar d'un recinte en el qual es pugui dur a terme el procés i elaboració de productes farmacèutics, nutricionals, cosmètics, micro electrònics, etc., de manera segura per a la no contaminació dels desenvolupaments duts a terme a les instal·lacions.

200+

Clients satisfets

350+

Projectes realitzats

Tecnoter ARQ

Tecnoter, ha dissenyat el sistema de desenvolupament de sales netes Tecnoter ARQ, es tracta d'un nou concepte i sistema global d'arquitectura a Salas GMP, que engloba panells tipus sandvitx amb diferents aïllaments i varietat d'acabats estètics configurant un TOT IDEAL amb la resta de components.