Tecnoter Logo

Speakers

Intercomunicador sense connexió telefònic ni alimentació elèctrica. Permet la comunicació de personal.

Adaptació física de panell de mampara cega o aïllada.
Tancament estanc.