Tecnoter Logo

Què són les sales netes?

Sala limpia construida por Tecnoter

El concepte de sala neta, habitació neta o sala blanca (en anglès, clean room), sorgeix davant la necessitat d'un recinte en el qual es pugui dur a terme el procés d'elaboració de productes de forma segura per la no contaminació dels desenvolupaments duts a terme a les instal·lacions.

Una sala neta és una sala especialment dissenyada per obtenir baixos nivells de contaminació. Aquestes sales disposen dels paràmetres ambientals estrictament controlats: partícules en aire, temperatura, humitat, flux d'aire, pressió interior de l'aire i il·luminació.